Παραγωγη

asdfc
asdfb
asdfa

Ο υπερσύγχρονος πρωτοποριακός μηχανολογικός εξοπλισμός, η πλήρως αυτοματοποιημένη παραγωγική διαδικασία με εφαρμογές σύγχρονης ρομποτικής τεχνολογίας έχουν ως αποτέλεσμα την παραγωγή προϊόντων υψηλών προδιαγραφών. Τα στάδια παραγωγής των προϊόντων είναι:

  • η εξόρυξη και επεξεργασία της πρώτης ύλης

  • η μορφοποίηση

  • η ξήρανση

  • το ψήσιμο (στα κεραμίδια χρησιμοποιείται η μέθοδος ΗΤΑ με το ψήσιμό τους ένα-ένα σε κασέτες)

  • ο ποιοτικός έλεγχος

  • η συσκευασία

  • η αυτόματη αποθήκευση

Η σχολαστική επιλογή της αργίλου, που αποτελεί την πρώτη ύλη, γίνεται με συνεχείς εργαστηριακές δοκιμές και αναλύσεις. Υπάρχει συνεχής παρακολούθηση της ποιότητος με ένα από τα ακριβέστερα συστήματα ελέγχου, σε όλα τα στάδια της παραγωγής και με έμφαση στο τελικό προϊόν, ώστε να είναι πλήρως εναρμονισμένο με τους κανόνες και τις διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Ο ιδιόκτητος στόλος γερανοφόρων οχημάτων σε συνδυασμό με την άψογη συσκευασία των προϊόντων εξασφαλίζουν την ασφαλή και έγκαιρη μεταφορά στο χώρο παράδοσης.

Οι 2 αυτόνομες μονάδες παραγωγής τούβλων και κεραμιδιών, έχουν δυνατότητα ετήσιας παραγωγής 700.000 τόνων τούβλων και 90.000.000 τεμαχίων κεραμιδιών.