ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ

Πώς ορίζουμε τα οικολογικά υλικά;

Ο ορισμός των οικολογικών υλικών είναι αρκετά σύνθετος. Το πόσο φιλικό προς το περιβάλλον είναι ένα υλικό είναι συνισταμένη πολλών παραμέτρων και σε κάθε περίπτωση τα τοπικά δεδομένα (τόσο περιβαλλοντικά όσο και κοινωνικο-οικονομικά) είναι καθοριστικά.

Το πρώτο κριτήριο έχει να κάνει με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον που προκύπτουν από την εξόρυξη του υλικού ή της πρώτης ύλης για την παραγωγή του καθώς και από την επεξεργασία του υλικού. Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι πολλαπλές κάθε φορά, σχετίζονται με την ρύπανση και τη μόλυνση που προξενούν στην ατμόσφαιρα, το έδαφος, το υπέδαφος και τον υδροφόρο ορίζοντα, τις ποσότητες σπάνιων ή αναντικατάστατων φυσικών πόρων που απορροφούν, τις ποσότητες των μη αφομοιώσιμων, μη ανακυκλώσιμων ή τοξικών οικοδομικών απορριμμάτων που παράγουν και τέλος τις επιπτώσεις στο φυσικό τοπίο.

Το δεύτερο κριτήριο αφορά στην συνολική εμπεριεχόμενη ή αλλιώς γκρίζα ενέργεια του υλικού, δηλαδή την ενέργεια που απαιτείται για την αποκομιδή, μεταφορά και επεξεργασία του. Η μεταφορά ενός εξαιρετικά οικολογικού υλικού από την άλλη άκρη του κόσμου έχει τελικά αρνητικά ενεργειακό και οικονομικό ισοζύγιο.

Ένα τρίτο κριτήριο έχει να κάνει με την έκλυση βλαβερών για την υγεία ρύπων και τις τοξικές επιδράσεις τους, τόσο κατά τη χρήση τους αλλά και κατά την καύση τους ή καταστροφή τους.

Τέλος, πολύ σημαντικά στοιχεία είναι ο αναμενόμενος χρόνος ζωής ενός υλικού και η δυνατότητα επανάχρησης, ανακύκλωσης ή επιστροφής των πρώτων υλών στο φυσικό έδαφος με τις μικρότερες δυνατές απώλειες.

Η ΚΕΒΕ προωθεί λύσεις που υποστηρίζουν την οικολογική δόμηση και το λεγόμενο «πράσινο κτίριο» με καινοτόμα οικοδομικά υλικά, χωρίς να επιβαρύνει το περιβάλλον κατά την παραγωγική διαδικασία, αφού εφαρμόζονται βέλτιστες τεχνικές για την αντιμετώπιση της ρύπανσης. Τα προϊόντα αυτά περικλείουν ελάχιστη ενέργεια λόγω της διαδικασίας παραγωγής και μεταφοράς, ελέγχονται για την τοξικότητά τους, έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και ανακυκλώνονται.