Πιστοποιησεις


Κάθε παρτίδα προϊόντων της ΚΕΒE συνοδεύεται από το ανάλογο πιστοποιητικό σήμανσης CE, το οποίο καταδεικνύει ότι ένα προϊόν είναι σύμφωνο με το ευρωπαϊκό τεχνικό πρότυπο που αποκαλείται Εναρμονισμένο Ευρωπαϊκό Πρότυπο (hEN). Τα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (hENs) παρέχουν στον κατασκευαστή την ευκαιρία να αποδείξει την επίδοση των προϊόντων του σε παγκόσμια κλίμακα. Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά κάποιες από τις ιδιότητες και οι τιμές τους.

Πιστοποιήσεις για τα ΟΡΘΟBLOCK & ΟΡΘΟBLOCK  PLUS

ΟΡΘΟBLOCK K100 ΟΡΘΟBLOCK K250 ΟΡΘΟBLOCK K300

 

ΟΡΘΟBLOCK PLUS K250 ΟΡΘΟBLOCK PLUS K300

Πιστοποίηση για τα ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ & τα ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΤΕΓΗΣ

ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΤΕΓΗΣ

Πιστοποίηση για τις Καπνοδόχους

ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΙ

Παρακαλώ συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας, αναφέρετε στο μήνυμα σας την περιοχή δράσης σας και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα επικοινωνήσει μαζί σας για τεχνικές πληροφορίες, πιστοποιητικά κτλ.


 

Η εταιρία μας έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΝ ISO 9001:2008 για τα πεδία εφαρμογής σχεδιασμού, παραγωγής και εμπορίας των δομικών κεραμικών προϊόντων της. Το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας περιλαμβάνει περιγραφή της οργάνωσής της, γραπτές οδηγίες για τις εργασίες που εκτελούνται στην εταιρία και επηρεάζουν την ποιότητά της, έντυπα και έγγραφα που εφαρμόζονται, καθώς και εργαλεία ελέγχου και αξιολόγησης της λειτουργίας του συστήματος.

ISO 9001:2008

Η ΚΕΒΕ είναι σε διαδικασία πιστοποίησης συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά EN ISO 14001:2004


 

 

Η Πιστοποίηση Kiwa ειδικεύεται στα πιστοποιητικά ποιότητας για τα προϊόντα, τις διαδικασίες, τα συστήματα διαχείρισης και για ιδιώτες. Ένας τρόπος για να κάνετε την επιχείρησή σας πιο ασφαλή και πιο αποτελεσματική, ελεγχόμενη και βιώσιμη. Ένας τρόπος για την εξάλειψη των κινδύνων και, κυρίως, ένας τρόπος για να ανοίξει ο δρόμος για τη βελτίωση της ποιότητας. Για να υποστηρίξει τις δραστηριότητες πιστοποίησης, η  Kiwa έχει εργαστήρια δοκιμών, μεταξύ άλλων, για δομικά προϊόντα, νερό και ενέργεια.

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΡΩΜΑΪΚΟ ΓΑΛΛΙΚΟ


 

 

ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΓΓΥΑΤΑΙ

ότι όλα τα κεραμίδια και τα ειδικά τεμάχια στέγης παραγωγής της καλύπτουν τις προδιαγραφές σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1304:2005, που καθορίζει τις απαιτήσεις για κεραμίδια από άργιλο και εξαρτήματα για επικάλυψη κεκλιμένων στεγών.

ΕΓΓΥΗΣΗ