Αν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στην ΚΕ.Β.Ε A.E, μπορείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στην φόρμα που ακολουθεί, καθώς και να επισυνάψετε το βιογραφικό σας σημείωμα.

Για όλες τις θέσεις εργασίας απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους άντρες. Για όλα τα βιογραφικά σημειώματα τηρείται απόλυτη εχεμύθεια.